Ilmoittautuminen

Uudet veneet

kpl

Hinnat: 30€ / m2

Alennukset veneestä:
nro 2. 20%
nro 3. 30%
nro 4. ja sitä seuraavista 40%
Vene nro 1. on aina suurin, nro 2. toiseksi suurin jne.

Käytettyjen osasto (laituri5)

Hinta 260€ / vene

Maaosastot

Varaamme osastoja seuraavasti (30€ / m2)

m2
x
m
Myyntipöytä katoksella

Myyntipöytä katoksella 300€ / kolme päivää (sis. maa-alueen 2x3m)

Tämä ilmoittautuminen on sitova, kun näytteilleasettaja on maksanut ennakkomaksun (20% tai min 250 € / koko näyttelypaikan hinta) ja samalla näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan messujen osallistumisehtoja.

Alle 600 EUR näyttelypaikat laskutetaan ennakkoon kokonaisuudessaan.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero.

Katso osallistumisehdot »
Katso messualue »

1. YLEISTÄ

Järjestäjä: Active Expo Oy
Paikka: Naantalin vierasvenesatama ja sen välitön ympäristö
Aika: 26.-28.5.2017
Aukioloajat: perjantai klo 12-20, lauantai klo 10.00-18.00 ja sunnuntai klo 10.00-17.00
 

2. PAIKANVUOKRAT

Paikanvuokriin lisätään arvonlisävero.

LAITURIPAIKAT:

30 EUR/m2 (veneen pituus x leveys) Alennus veneestä nro 2. 20%, nro 3. 30%, nro 4. ja sitä seuraavista 40% Vene nro 1. on aina suurin, nro 2. toiseksi suurin jne.
 
Käytettyjen osasto (laituri5) Hnta 260 EUR / vene

MAAOSASTOT:
- Maaosastot 30 EUR/m2 (kattamaton maaosasto), minimiosallistumismaksu 250€ (alv0%)
- Myyntipöytä katoksella 300 EUR mitat 0,75x3m (sis. maa-alueen 1,5x3m + myyntipöydän vuokran)

SÄHKÖT:

Laituripaikkoihin sisältyy sähkön käyttö, maaosastoille on mahdollista ostaa sähkö hintaan 65 EUR (kulutuksesta ei veloiteta). Maaosastolle on varattava maadoitettua sähköjohtoa min. 5m.
Järjestäjä laskuttaa rekisteröintimaksuna 300EUR (alv. 0%) näyttelypaikan kokonaishinnasta. Alle 600 EUR näyttelypaikat laskutetaan ennakkoon kokonaisuudessaan. Varausmaksua ei palauteta. Varausmaksu on osa näyttelytilan vuokraa.

3. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET

Esillä olevat veneet ja veneilytuotteet:
Näyttely on avoinna uusille, uudenveroisille, ammattimaisesti kaupan pidettäville tai tilauksesta valmistettaville veneille ja veneilytuotteille. Näyttely on avoinna veneiden ja muiden venealan tuotteiden valmistajille, heidän valtuuttamilleen edustajille sekä alan viranomaisille, järjestöille ja julkaisuille. Järjestäjä pidättää oikeuden varata erillisen alueen messulaitureista laadukkaille käytetyille veneille.
 
Muut tuotteet: Esillä olevat tuotteet tai tuoteryhmät tulee kuvailla ja hyväksyttää järjestäjällä ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisimman tarkasti.
Ainoastaan ne tuotteet/tuoteryhmät, jotka järjestäjä on hyväksynyt, voidaan asettaa näytteille. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen. Veneitä/tuotteita ei näyttelyn aukioloaikana saa viedä pois osastolta.

4. NÄYTTELYTILAN VARAUS

Näyttelytila varataan ilmoittautumislomakkeella 8.5.2017 mennessä. Järjestäjä laskuttaa rekisteröintimaksuna 300EUR (alv. 0%) näyttelypaikan kokonaishinnasta. Alle 600 EUR näyttelypaikat laskutetaan ennakkoon kokonaisuudessaan. Maksettu rekisteröintimaksu on varaus, joka on samalla molempia osapuolia sitova, näyttelypaikkaa ja paikanvuokraa koskeva sopimus. Samalla näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näyttelyn osallistumisehtoja.
 
Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta ilman järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai edelleen luovuttaa osastoaan tai sen osaa. Näytteilleasettajalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivän kuluessa siitä, kun osallistumismaksu (vahvistus osallistumisesta) on maksettu. Tämän jälkeen ennakkomaksua ei palauteta.
 

5. NÄYTTELYOSASTON SIJOITUS

Järjestäjä määrittelee veneiden/osastojen lopullisen sijainnin huomioiden näytteilleasettajien toiveet mahdollisimman hyvin. Järjestäjälle on oikeus mahdollisen tilanpuutteen johdosta rajata näytteilleasettajan näyttelyyn ilmoittamien veneiden määrää ja kokoa. Järjestäjä pidättää oikeuden näyttelyosaston koon muutoksiin maksimissaan 15%.

6. PAIKANVUOKRAN MAKSU

Paikanvuokra on maksettava kokonaisuudessaan 15.5.2017 mennessä. Maksettu paikanvuokra on näyttelyyn osallistumisen edellytyksenä.
 

7. OSALLISTUMISEN PERUUNTUMINEN

Mikäli näytteilleasettaja ei ole käyttänyt 4. kohdassa mainittua peruutusoikeutta ja näyttelypaikan varaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 päivää ennen näyttelyn alkamista, järjestäjä perii kaikki näytteilleasettajalle erääntyneet kulut täysimääräisinä.

8. OSASTOJEN RAKENTAMINEN

Näytteilleasettaja vastaa itse osastonsa rakentamisesta. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa rakenteet ja määrätä tehtäväksi tarvittavat muutokset. Osastojen rakentamisessa ja purkamisessa tulee noudattaa seuraavia ja myöhemmin erikseen annettavia ohjeita:
 
Messusatama
veneiden tuonnin satamaan saa aloittaa torstaina 25.5. klo 8.00
veneiden tuomisesta ennen määräaikaa tai jättämisestä määräajan jälkeen Naantalin venemessualueelle on sovittava erikseen järjestäjän kanssa.
 
Maaosastot ja –myyntipaikat
Osastojen rakentamisen saa aloittaa torstaina klo 16.00.
Järjestäjän toimittamiin messutelttoihin ja myyntipöytiin pääsee pe 26.5 klo 8.00 mennessä.
Kaikkien osastojen tulee olla valmiina perjantaina 26.5. klo 12.00 mennessä
 
Näyttelyn purkamisen saa aloittaa sunnuntaina 28.5. klo 17.00 jälkeen. Veneet on vietävä pois tiistaihin 30.5. klo 12.00 mennessä. Purkutyöt on keskeytettävä 28.5 klo 22:00 - 29.5 klo 7:00 välisellä ajalla. Maaosastot on purettava maanantaihin 29.5. klo 16.00 mennessä.
 
Näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan kaiken kiinteille rakenteille, irtaimistolle, laitureille tai ympäristölle aiheuttamansa vahingon Erilaisten rakenteiden kiinnittäminen laitureihin on turvallisuussyistä kielletty.

9. TAVAROIDEN KULJETUS

Näytteilleasettaja toimittaa tavaransa näyttelypaikalle ja sieltä pois omalla kustannuksellaan. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta tai säilytyksestä eikä vastaa näyttelyn jälkeen tavaroiden pois lähettämisestä.

10. VARTIOINTI JA VAKUUTUKSET

Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella, mutta ei vastaa veneiden/tuotteiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Näyttelyalueille F,G,H,I,J ja K ei ole järjestetty yövartiointia ja on suositeltavaa tyhjentää osasto näyttelyajan ulkopuolella. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle aiheutuneet vahingot. Näytteilleasettajalle muuten aiheutuneita vahinkoja vastuuvakuutus ei korvaa. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeellisiksi katsomistaan vakuutuksista.

11.  NÄYTTEILLEASETTAJAKORTIT

Näytteilleasettaja saa maksettuaan paikanvuokransa näyttelyn ajaksi käyttöönsä henkilökohtaisia näytteilleasettajakortteja.
 

12. VENEIDEN KOEAJOT JA ESITTELY

Koeajot näyttelyveneillä ovat sallittuja myös näyttelyaikana. Näytteilleasettajalla on oikeus estää yleisöltä pääsy veneisiin.
 

13. VÄHITTÄISMYYNTI

Vähittäismyynti on sallittua messuilla.

14. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja sekä niiden täydennykseksi näyttelypaikalle esille pantuja tai muulla tavalla annettuja ohjeita. Siltä varalta, ettei Active Expo Oy voittamattomien esteiden vuoksi voisi järjestää näyttelyä edellä mainittuna aikana, se pidättää oikeuden näyttelyn peruuttamiseen tai ajankohdan siirtämiseen.

 

 

* = Pakolliset kentät